چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
طرح اجرای تصفیه خانه آب شرب شهر تویسرکان به روش BOT
ظرفیت آب تحویلی: 7 میلیون مترمکعب در سال ظرفیت طراحی تصفیه خانه: 320 لیتر در ثانیه (در دو مدول) جمعیت افق طرح (1410) : 100000 نفر اجزای اصلی تصفیه خانه: ته نشینی به روش DAF ، فیلتراسیون، کلرزنی
آینده
1380/07/07
1398/03/01
کار فرما

شرکت‭ ‬آب‭ ‬منطقه‭ ‬ای‭ ‬استان‭ ‬همدان‭ ‬

اهداف طرح

تامین‭ ‬آب‭ ‬بهداشتی‭ ‬برای‭ ‬شهر‭ ‬تویسرکان

زمانبندی طرح
BOT
فعالیت های اجرایی

ظرفیت‭ ‬آب‭ ‬تحویلی‭: ‬7‭ ‬میلیون‭ ‬مترمکعب‭ ‬در‭ ‬سال

ظرفیت‭ ‬طراحی‭ ‬تصفیه‭ ‬خانه‭: ‬320‭ ‬لیتر‭ ‬در‭ ‬ثانیه‭ (‬در‭ ‬دو‭ ‬مدول‭)‬

جمعیت‭ ‬افق‭ ‬طرح‭ (‬1410‭): ‬100000‭ ‬نفر

اجزای‭ ‬اصلی‭ ‬تصفیه‭ ‬خانه‭: ‬ته‭ ‬نشینی‭ ‬به‭ ‬روش‭ DAF ‬،‭ ‬فیلتراسیون،‭ ‬کلرزنی

موقعیت جغرافیایی

استان‭ ‬همدان،‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬9‭ ‬کیلومتری‭ ‬شهر‭ ‬تویسرکان‭ ‬