سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳
طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه در ...
عنوان طرح: مطرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه در محدوده استان آذربایجان غربی.
پایان یافته
1395/10/01
1400/05/20
کار فرما

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

اهداف طرح
  •  انتقال آب مازاد از دریاچه سد ارس به دریاچه ارومیه به منظور حفظ و احیای زیست محیطی دریاچه ارومیه
  • تأمین آب شرب شهر ها و روستاهای مسیر خط انتقال
زمانبندی طرح

مطالعات مرحله اول (توجیهی)

فعالیت های اجرایی
  • ظرفیت سالانه انتقال آب حوضه به حوضه:  ١٤٦ میلیون مترمکعب
  •  حداکثر ظرفیت طراحی و برداشت آب: ١٩/٦ مترمکعب در ثانیه
  •  طول مسیر انتقال:  ١٤٠ کیلومتر
  •  سازه های انتقال شامل: لوله، فلوم و تونل
  •  طول تونل:  ١٤٨٠٠ متر
  •  تعداد مراحل پمپاژ: ٦ مرحله
  •  ارتفاع پمپاژ دینامیک:  ٦٦٠ متر
موقعیت جغرافیایی

استان آذربایجان غربی