چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
مطالعات طرح جامع شبکه تونل های مشترک تاسیسات شهری تهران ـ حوزه غرب
افزایش طول عمر تاسیسات، سهولت توسعه و افزایش ظرفیت، سهولت نگهداری و بهره برداری، افزایش حفاظت و ایمنی، ساماندهی تاسیسات، کاهش حجم حفاری ها، پدافند غیرعامل، بهبود تاثیرات زیست محیطی، جلوگیری از هدر رفت آب شرب، مدیریت بهینه در شرایط بحران
آینده
1393/04/01
1397/09/07
کار فرما

سازمان‭ ‬مشاور‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬شهر‭ ‬تهران

اهداف طرح

افزایش‭ ‬طول‭ ‬عمر‭ ‬تاسیسات،‭ ‬سهولت‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬ظرفیت،‭ ‬سهولت‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬بهره‭ ‬برداری،‭ ‬افزایش‭ ‬حفاظت‭ ‬و‭ ‬ایمنی،‭ ‬ساماندهی‭ ‬تاسیسات،‭ ‬کاهش‭ ‬حجم‭ ‬حفاری‭ ‬ها،‭ ‬پدافند‭ ‬غیرعامل،‭ ‬بهبود‭ ‬تاثیرات‭ ‬زیست‭ ‬محیطی،‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬هدر‭ ‬رفت‭ ‬آب‭ ‬شرب،‭ ‬مدیریت‭ ‬بهینه‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بحران

زمانبندی طرح

مطالعات‭ ‬جامع

فعالیت های اجرایی

مساحت‭ ‬محدوده‭ ‬مطالعات‭: ‬280‭ ‬کیلومتر‭ ‬مربع

طول‭ ‬کل‭ ‬تونل‭ ‬مشترک‭ ‬تاسیسات‭ ‬پیشنهادی‭ ‬برای‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭: ‬486‭ ‬کیلومتر

تأسیسات‭ ‬داخل‭ ‬تونل‭: ‬شبکه‭ ‬توزیع‭ ‬آب‭ ‬شرب‭ ‬و‭ ‬خام،‭ ‬شبکه‭ ‬برق‭ ‬فشار‭ ‬ضعیف‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬،‭ ‬شبکه‭ ‬مخابرات،‭ ‬کنترل‭ ‬ترافیک

موقعیت جغرافیایی

مناطق‭ ‬2،‭ ‬5،‭ ‬9،‭ ‬10،‭ ‬16،‭ ‬17،‭ ‬18،‭ ‬19،‭ ‬21،‭ ‬22‭ ‬شهرداری‭ ‬تهران