چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
طراحی و ساخت تونل انتقال آب مازاد رودخانه گلاس به حوضه آبریز دریاچه ارومیه
کنترل و تنظیم آب های خروجی حوضه گلاس از کشور، توسعه یکپارچه منابع آب حوضه آبریز گلاس، انتقال آب مازاد بر نیازهای کشاورزی‏، شرب وصنعت حوضه گلاس به دریاچه ارومیه، کنترل و جبران بخشی از برداشت های آب از دریاچه ارومیه، بهبود شرایط اقتصادی‏، سیاسی و اجتماعی در منطقه
آینده
1390/11/01
1397/09/07
کار فرما

شرکت‭ ‬توسعه‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬نیروی‭ ‬ایران

اهداف طرح

کنترل‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬آب‭ ‬های‭ ‬خروجی‭ ‬حوضه‭ ‬گلاس‭ ‬از‭ ‬کشور،‭ ‬توسعه‭ ‬یکپارچه‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬حوضه‭ ‬آبریز‭ ‬گلاس،‭ ‬انتقال‭ ‬آب‭ ‬مازاد‭ ‬بر‭ ‬نیازهای‭ ‬کشاورزی‏،‭ ‬شرب‭ ‬وصنعت‭ ‬حوضه‭ ‬گلاس‭ ‬به‭ ‬دریاچه‭ ‬ارومیه،‭ ‬کنترل‭ ‬و‭ ‬جبران‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬برداشت‭ ‬های‭ ‬آب‭ ‬از‭ ‬دریاچه‭ ‬ارومیه،‭ ‬بهبود‭ ‬شرایط‭ ‬اقتصادی‏،‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬منطقه

زمانبندی طرح

نظارت‭ ‬عالیه‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬کارگاهی

فعالیت های اجرایی

تونل‭ ‬اصلی‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬35667‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬حفاری‭ ‬آن‭ ‬توسط‭ ‬دو‭ ‬دستگاه TBM  ‬در‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬قطعه‭ (‬1‭) ‬تونل‭ ‬ورودی‭ ‬بطول‭ ‬15260‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬قطر‭ ‬حفاری‭ ‬6/42‭ ‬و‭ ‬قطعه‭ (‬2‭) ‬تونل‭ ‬خروجی‭ ‬بطول‭ ‬20282‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬قطر‭ ‬حفاری‭ ‬6/32‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬گردد‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬میانه‭ ‬تونل‭ ‬اصلی‭ (‬بین‭ ‬قطعه‭ ‬1و2‭) ‬و‭ ‬در‭ ‬کیلومتراژ‭ ‬14200‭ ‬مغاری‭ ‬به‭ ‬ابعاد‭ (‬15×15×130‭) ‬جهت‭ ‬دمونتاژ‭ ‬دستگاه‭ ‬های‭ ‬حفاری‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬توسط‭ ‬تونلی‭ ‬به‭ ‬موقعیت‭ ‬پسوه‭-‬روستای‭ ‬خورنج‭ ‬و‭  ‬به‭ ‬طول‭ ‬1360‭ ‬متر‭ ‬حفاری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬پذیر‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬قطر‭ ‬حفاری‭ ‬آن‭ ‬7/5‭ ‬متر‭ ‬است‭.‬

موقعیت جغرافیایی

جنوب‭ ‬استان‭ ‬آذربایجان‭ ‬غربی،‭ ‬پیرانشهر‭- ‬نقده