شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
مطالعات توجیهی سد هرجاب
عنوان طرح: مطالعات توجیهی سد هرجاب
در دست اجرا
1397/08/19
1400/05/20
کار فرما

شرکت سهامی آب منطقه ا ی البرز

اهداف طرح
  • احداث سد مخزنی خارج از بستر به منظور تامین آب شرب شهر جدید هشتگرد از آب مازاد حوضه کردان
  • تامین آب جهت تغذیه آب های زیرزمینی دشت هشتگرد
  • استفاده بهینه از پساب خروجی تصفیه خانه شهر جدید هشتگرد جهت تغذیه مصنوعی آبخوان و تامین کمبود آب کشاورزی
زمانبندی طرح

مطالعات مرحله اول (توجیهی)

فعالیت های اجرایی

  • سد مخزنی و تاسیسات وابسته خطوط انتقال آب شرب
  • خطوط انتقال پساب به محل های تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد
  • ایستگاه های پمپاژ آب و پساب تصفیه شده  راه های دسترسی به تاسیسات مرتبط
موقعیت جغرافیایی

البرز/ در مجاورت رودخانه کردان - ده کیلومتری غرب شهر جدید هشتگرد