پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
طرح مطالعات افزایش تراز بهره برداری سد شهید عباسپور
عنوان طرح: طرح مطالعات افزایش تراز بهره برداری سد شهید عباسپور
پایان یافته
1384/09/28
1400/05/20
کار فرما

سازمان‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬خوزستان

اهداف طرح

  • افزایش حجم تنظیمی سد 
  •  افزایش تولید انرژی برقابی
زمانبندی طرح

 مطالعات موردی

فعالیت های اجرایی
  • سد از نوع بتنی دو قوسی با ارتفاع  ٢٠٠ متر از پی و طول تاج  ٣٨٠ متر
  • تراز نرمال ٥٣٢/٥ متر از سطح دریا و حجم مخزن در تراز نرمال  ١٤٤٦ میلیون متر مکعب
  • امکان افزایش ارتفاع سرریز اوجی به میزان ٥/٥ متر
  • امکان افزایش ارتفاع تاج سد به میزان ٢ متر توسط پاراپت وال
  • ارائه طرح اصلاح و تکمیل تجهیزات هیدرومکانیکال و دریچه های رادیال سرریز در شرایط افزایش ارتفاع بهره برداری
موقعیت جغرافیایی

خوزستان/ شمال شرق مسجد سلیمان