چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
طرح مطالعات افزایش تراز بهره برداری سد شهید عباسپور
سد از نوع بتنی دو قوسی با ارتفاع 200 متر از پی و طول تاج 380 متر تراز نرمال 532/5 متر از سطح دریا و حجم مخزن در تراز نرمال 1446 میلیون متر مکعب امکان افزایش ارتفاع سرریز اوجی به میزان 5/5 متر امکان افزایش ارتفاع تاج سد به میزان 2 متر توسط پاراپت وال ارائه طرح اصلاح و تکمیل تجهیزات هیدرومکانیکال و دریچه های رادیال سرریز در شرایط افزایش ارتفاع بهره برداری
آینده
1398/07/23
1398/07/23
کار فرما

سازمان‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬خوزستان

اهداف طرح

  • افزایش حجم تنظیمی سد 
  •  افزایش تولید انرژی برقابی
زمانبندی طرح

 مطالعات موردی

فعالیت های اجرایی
  • سد از نوع بتنی دو قوسی با ارتفاع 200 متر از پی و طول تاج 380 متر
  •  تراز نرمال 532/5 متر از سطح دریا و حجم مخزن در تراز نرمال 1446 میلیون متر مکعب
  •   امکان افزایش ارتفاع سرریز اوجی به میزان 5/5 متر
  •   امکان افزایش ارتفاع تاج سد به میزان 2 متر توسط پاراپت وال
  •  ارائه طرح اصلاح و تکمیل تجهیزات هیدرومکانیکال و دریچه های رادیال سرریز در شرایط افزایش ارتفاع بهره برداری
موقعیت جغرافیایی

خوزستان/ شمال شرق مسجد سلیمان