پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
طرح مطالعات افزایش تراز بهره برداری سد شهید عباسپور
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬سدهای‭ ‬کارون‭ ‬3‭ ‬و‭ ‬کارون‭ ‬4‭ ‬در‭ ‬بالادست‭ ‬سد‭ ‬شهید‭ ‬عباسپور‭ ‬و‭ ‬تأثیر‭ ‬مثبت‭ ‬این‭ ‬سدها‭ ‬در‭ ‬تسکین‭ ‬سیلاب‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬بهتر‭ ‬جریان‭ ‬ورودی‭ ‬به‭ ‬سد‭ ‬شهید‭ ‬عباسپور‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬لزوم‭ ‬زمان‭ ‬کافی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬اقدامات‭ ‬پیشگیرانه‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬تراز‭ ‬مخزن‭ ‬وجود‭ ‬خواهد‭ ‬داشت،‭ ‬لحاظ‭ ‬ارتفاع‭ ‬آزاد‭ ‬9/5‭ ‬متر‭ ‬ضرورتی‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭. ‬از‭ ‬اینرو‭ ‬موضوع‭ ‬افزایش‭ ‬تراز‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬سد‭ ‬شهید‭ ‬عباسپور‭ ‬جهت‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬میزان‭ ‬حجم‭ ‬تنظیمی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬انرژی‭ ‬برقابی‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬کارفرمای‭ ‬محترم‭ ‬طرح‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬
آینده
1395/08/01
1397/09/07
کار فرما

سازمان‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬خوزستان

اهداف طرح

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬سدهای‭ ‬کارون‭ ‬3‭ ‬و‭ ‬کارون‭ ‬4‭ ‬در‭ ‬بالادست‭ ‬سد‭ ‬شهید‭ ‬عباسپور‭ ‬و‭ ‬تأثیر‭ ‬مثبت‭ ‬این‭ ‬سدها‭ ‬در‭ ‬تسکین‭ ‬سیلاب‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬بهتر‭ ‬جریان‭ ‬ورودی‭ ‬به‭ ‬سد‭ ‬شهید‭ ‬عباسپور‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬لزوم‭ ‬زمان‭ ‬کافی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬اقدامات‭ ‬پیشگیرانه‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬تراز‭ ‬مخزن‭ ‬وجود‭ ‬خواهد‭ ‬داشت،‭ ‬لحاظ‭ ‬ارتفاع‭ ‬آزاد‭ ‬9/5‭ ‬متر‭ ‬ضرورتی‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭. ‬از‭ ‬اینرو‭ ‬موضوع‭ ‬افزایش‭ ‬تراز‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬سد‭ ‬شهید‭ ‬عباسپور‭ ‬جهت‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬میزان‭ ‬حجم‭ ‬تنظیمی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬انرژی‭ ‬برقابی‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬کارفرمای‭ ‬محترم‭ ‬طرح‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬

زمانبندی طرح

مطالعات‭ ‬موردی

فعالیت های اجرایی
وع سد: بتنی دوقوسی
تراز تاج: 542 متر بالاتر از سطح دریا
ارتفاع سد (از روی پی): 200 متر
طول تاج: 380 متر
عرض سد در تراز پی: 33/5
عرض سد در تراز تاج: 6 متر
حجم مخزن: 3139 میلیون مترمکعب
حجم قابل بهره برداری مخزن: 1446 میلیون مترمکعب
تراز نرمال: 532/5 متر بالاتر از سطح دریا
تراز آستانه سرریز: 510 متر بالاتر از سطح دریا
امکان افزایش ارتفاع سرریز اوجی به میزان 5/5 متر
امکان افزایش ارتفاع تاج سد به میزان 2 متر توسط پاراپت وال
ارائه طرح اصلاح و تکمیل تجهیزات هیدرومکانیکال و دریچه های رادیال سرریز در شرایط افزایش ارتفاع بهره برداری
موقعیت جغرافیایی

جنوب‭ ‬غربی‭ ‬ایران،‭ ‬استان‭ ‬خوزستان،‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬رودخانه‭ ‬کارون‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬135‭ ‬کیلومتری‭ ‬شمال‭ ‬شرقی‭ ‬شهر‭ ‬اهواز‭ ‬و‭ ‬50‭ ‬کیلومتری‭ ‬شرق‭ ‬شهر‭ ‬مسجد‭ ‬سلیمان