سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳
احداث سد مخزنی کرم آباد ...
عنوان طرح: احداث سد مخزنی کرم آباد (طرح توسعه منابع آب و خاک حاشیه جنوبی رودخانه ارس در استان آذربایجان غربی )
پایان یافته
1379/12/01
1400/05/20
کار فرما

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 

اهداف طرح
  • بهره برداری بخشی از ظرفیت حقابه های ایران از مخزن سد ارس
  •  توسعه اراضی حاشیه جنوبی ارس از طریق ذخیره آب مازاد پمپاژ شده در داخل مخزن سد کرم آباد
  •  تامین مصارف کشاورزی حدود  ١٠٢٦٠ هکتار از اراضی پایاب
زمانبندی طرح

مطالعات مرحله اول و دوم وسوم  (توجیهی،تفصیلی،نظارت عالیه و کارگاهی)

فعالیت های اجرایی
  • بدنه سد از نوع خاکی با هسته رسی شامل دو بدنه (١) و (٢) (سد مخزنی خارج از بستر) به ارتفاع ٥٥/٦ متر از پی با طول تاج  ٢٤٠٠ متر
  •  سرریز لبه پهن با شوت پلکانی به طول  ٥٣ متر و عرض کف ٤ متر 
  •   تراز نرمال  ١٠٠٠ متر و حجم مخزن در تراز نرمال  ٥٤ میلیون متر مکعب
  •  تخلیه کننده تحتانی باکس کالورت دو منظوره دوقلو به ابعاد ٢/٨x٣/٣ متر که بعد از احداث سد سلول سمت راست جهت تخلیه کننده تحتانی ( لوله فولادی به قطر ١/٢ متر) و سلول سمت چپ بعنوان سیستم آبگیری (لوله فولادی به قطر ١/٦ متر)
  •  میزان آب پمپاژ از رودخانه ارس به مخزن ٥/٣ متر مکعب در ثانیه و برای ٨ ماه از سال 
  •  هزینه اجرای طرح  ١٧٥٠ میلیارد ریال (سال های  ١٣٩١ لغایت ١٣٩٧)
موقعیت جغرافیایی

آذربایجان غربی / ماکو