جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸
احداث سد مخزنی کرم آباد ...
عنوان طرح: احداث سد مخزنی کرم آباد (طرح توسعه منابع آب و خاک حاشیه جنوبی رودخانه ارس در استان آذربایجان غربی ) مشخصات طرح: بدنه سد از نوع خاکی با هسته رسی شامل دو بدنه (1) و (2) (سد مخزنی خارج از بستر) به ارتفاع 55/6 متر از پی با طول تاج 2400 متر سرریز لبه پهن با شوت پلکانی به طول 53 متر و عرض کف 4 متر تراز نرمال 1000 متر و حجم مخزن در تراز نرمال 54 میلیون متر مکعب تخلیه کننده تحتانی باکس کالورت دو منظوره دوقلو به ابعاد 2/8x3/3 متر که بعد از احداث سد سلول سمت راست جهت تخلیه کننده تحتانی ( لوله فولادی به قطر 1/2 متر) و سلول سمت چپ بعنوان سیستم آبگیری (لوله فولادی به قطر 1/6 متر) میزان آب پمپاژ از رودخانه ارس به مخزن 5/3 متر مکعب در ثانیه و برای 8 ماه از سال هزینه اجرای طرح 1750 میلیارد ریال (سال های 1391 لغایت 1397)
آینده
1379/12/01
1398/07/23
کار فرما

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 

اهداف طرح
  • بهره برداری بخشی از ظرفیت حقابه های ایران از مخزن سد ارس
  •  توسعه اراضی حاشیه جنوبی ارس از طریق ذخیره آب مازاد پمپاژ شده در داخل مخزن
  •  سد کرم آباد
  •  تامین مصارف کشاورزی حدود 10260 هکتار از اراضی پایاب
زمانبندی طرح

مطالعات مرحله اول و دوم وسوم  (توجیهی،تفصیلی،نظارت عالیه و کارگاهی)

فعالیت های اجرایی
  • بدنه سد از نوع خاکی با هسته رسی شامل دو بدنه (1) و (2) (سد مخزنی خارج از بستر) به ارتفاع 55/6 متر از پی با طول تاج 2400 متر
  •  سرریز لبه پهن با شوت پلکانی به طول 53 متر و عرض کف 4 متر 
  •   تراز نرمال 1000 متر و حجم مخزن در تراز نرمال 54 میلیون متر مکعب
  •  تخلیه کننده تحتانی باکس کالورت دو منظوره دوقلو به ابعاد 2/8x3/3 متر که بعد از احداث سد سلول سمت راست جهت تخلیه کننده تحتانی ( لوله فولادی به قطر 1/2 متر) و سلول سمت چپ بعنوان سیستم آبگیری (لوله فولادی به قطر 1/6 متر)
  •  میزان آب پمپاژ از رودخانه ارس به مخزن 5/3 متر مکعب در ثانیه و برای 8 ماه از سال 
  •  هزینه اجرای طرح 1750 میلیارد ریال (سال های 1391 لغایت 1397)
موقعیت جغرافیایی

آذربایجان غربی / ماکو