پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
خدمات مطالعات و نظارت طرح بروزرسانی پکیج تصفیه فاضلاب دانشگاه ولیعصر رفسنجان
عنوان طرح: خدمات مطالعات و نظارت طرح بروزرسانی پکیج تصفیه فاضلاب دانشگاه ولیعصر رفسنجان
در دست اجرا
1403/04/20
1403/04/20
کار فرما
دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
اهداف طرح
  • بروزرسانی پکیج تصفیه فاضلاب دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان با توجه به مشکلات موجود در بهره‌برداری
  • بررسی امکان استفاده از فاضلاب تصفیه شده به منظور آبیاری یا تخلیه به آب های سطحی 
  • ارایه راهکارهای مختلف برای هریک از اجزا و واحدهای تصفیه جهت برطرف نمودن نواقص موجود و مقایسه فنی و اقتصادی راهکارها بمنظور معرفی گزینه برتر 
  • بررسی هر یک از واحدها و اجزای تصفیه و شناسایی مشکلات و نواقص فرآیندی و تجهیزاتی موجود
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول و دوم و سوم (توجیهی و تفصیلی و نظارت عالیه و کارگاهی)
فعالیت های اجرایی
  • تعیین مقدار و مشخصات کیفی و کمی فاضلاب ورودی (کنونی) به پکیج
  • ارائه طرح فرایندی تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 100 مترمکعب در روز 
  • طراحی پایه و تفصیلی و تهیه فهرست مقادیر و برآورد اجرای اجزای تصفیه‌خانه فاضلاب
  • تهیه نقشه‌های جانمایی سه بعدی مکانیکال و آلبوم نقشه اجرایی تصفیه‌خانه فاضلاب
  • ارایه اسناد مناقصه PC برای اجرای طرح بروزرسانی اصلاحی 
  • نظارت عالیه و کارگاهی بر حسن اجرای طرح
موقعیت جغرافیایی
استان کرمان/ شهرستان رفسنجان