پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
مشاور کارفرما برای طرح و ساخت قطعه تونل شرقی سامانه جایگزین انتقال آب شرب استان های البرز و تهران از سد طالقان
عنوان طرح: مشاور کارفرما برای طرح و ساخت قطعه تونل شرقی سامانه جایگزین انتقال آب شرب استان های البرز و تهران از سد طالقان
آینده
1403/04/17
1403/04/17
کار فرما
شرکت آب منطقه ای تهران
اهداف طرح
انتقال آب شرب استان های البرز و تهران از سد طالقان 
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی)
فعالیت های اجرایی
  • طول تونل:16.5 کیلومتر
  • حفاری با ماشین حفاری مکانیزه نوع TB.45E/TS با سگمنت گذاری به قطر تمام شده 8/3 متر 
  • نوع سگمنت هگزاگونال تعداد قطعات در هر رینگ 4 عدد با طول 3/1 متر 
  • حفاری سنتی به طول 980 متر 
  • احداث سازه خروجی تونل به رودخانه کرج 
موقعیت جغرافیایی
البرز/ سد امیرکبیر