پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
مطالعات تفصیلی طرح سامانه جایگزین انتقال آب شرب استان های البرز و تهران از سد طالقان
عنوان طرح: مطالعات تفصیلی طرح سامانه جایگزین انتقال آب شرب استان های البرز و تهران از سد طالقان
آینده
1403/04/13
1403/04/17
کار فرما
شرکت آب منطقه ای تهران
اهداف طرح
  • تأمین پایدار نیاز آب شرب و بهداشتی استان‌های البرز و تهران 
  • ضرورت جایگزینی سامانه فعلی به دلایل فنی، اقتصادی، عمر مفید بهره‌برداری و ملاحظات پدافند غیرعامل
  • نظارت بر حسن انجام ادامه مطالعات پایش کمی منابع آب محدوده کل مسیر سامانه جایگزین
زمانبندی طرح
بازنگری مطالعات مرحله اول (توجیهی) و انجام مطالعات تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه اجرا
فعالیت های اجرایی
  • سه قطعه تونل مجموعاً بطول تقریبی 52 کیلومتر و حداقل قطر داخلی تمام شده 3/9 متر، از پایین‌دست سد طالقان در مخزن و مقسم زیاران در استان قزوین تا پایین‌دست سد امیرکبیر در استان البرز
  • یک قطعه تونل بطول تقریبی 12 کیلومتر و حداقل قطر داخلی تمام شده 3 متر، از محل بند انحرافی امیرکبیر در استان البرز تا حوالی تصفیه‌خانه شماره 2 آب شرب شهر کرج در استان البرز
موقعیت جغرافیایی
استان‌های تهران، البرز و قزوین، شهرهای طالقان، هشتگرد و کرج