پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
مطالعات تفصیلی نحوه ایمن سازی سواحل رودخانه کرج در محدوده سد امیر کبیرتا سد تنظیمی امیرکبیر
عنوان طرح: مطالعات تفصیلی نحوه ایمن سازی سواحل رودخانه کرج در محدوده سد امیر کبیرتا سد تنظیمی امیرکبیر
در دست اجرا
1403/04/13
1403/04/13
کار فرما
شرکت آب منطقه ای تهران 
اهداف طرح
  • شناسائی و بررسی آسیب های ایجاد شده در اثر سیلاب 
  • استفاده از روش های کارآمد برای کاهش اثرات سیلاب 
  • تامین آب شرب پایدار استان های البرز و تهران 
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول و دوم (توجیهی و تفصیلی)
فعالیت های اجرایی
  • انجام بازدیدهای تخصصی به منظور بررسی تغییرات احتمالی در محدوده طرح
  • شناسائی مناطق و نقاط بحرانی و بررسی ضرورت و عدم ضرورت اجرای طرح های اضطراری 
  • گردآوری و بررسی گزارش ها و مدارک، بررسی تجدید نظر یا به هنگام سازی مطالعات مرحله قبل در صورت لزوم 
  • برآورد هزینه های اجرائی طرح های ایمن سازی 
موقعیت جغرافیایی
استان البرز/ سد امیرکبیر