سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳
طرح سامانه انتقال آب از دریای عمان به صنایع استان اصفهان
عنوان طرح: طرح سامانه انتقال آب از دریای عمان به صنایع استان اصفهان
آینده
1401/08/07
1402/01/14
کار فرما
شرکت تأمین آب صفه
اهداف طرح
انتقال آب مورد نیاز صنایع استان اصفهان از دریای عمان تا اصفهان به طول 1130 کیلومتر و باظرفیت 6/6 متر مکعب در ثانیه ( ظرفیت تامین آب سالانه به میزان200 میلیون مترمکعب  و توسعه تا ظرفیت 400  میلیون مترمکعب در سال)
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول و دوم (توجیهی، تفصیلی)
فعالیت های اجرایی
  • خط انتقال آب با قطر 2000 میلی متر به طول 780 کیلومتر (از دریای عمان تا مرز استان اصفهان)
  • خط انتقال آب با قطر 1600 میلی متر به طول 350 کیلومتر (خط شمالی استان اصفهان به طول 175 کیلومتر و خط جنوبی به طول 175 کیلومتر)
  • تعداد 15 واحد ایستگاه پمپاژ با مجموع ارتفاع پمپاژ 3900 متر از سطح دریا (هر ایستگاه پمپاژ با ارتفاع پمپاژ حدود 150 تا 280 متر)
  • تعداد 7  مخزن تنظیمی در مسیر خطوط انتقال آب به حجم تقریبی 30،000 مترمکعب برای هر مخزن
  • خطوط انتقال و توزیع نیرو و پست های برق فشار قوی  
  •  نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F به ظرفیت 500 - 700 MW 
  • سیستم تله متری و انتقال داده ها و کنترل از راه دور
موقعیت جغرافیایی
استان های هرمزگان،کرمان، یزد و اصفهان