سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
اولویت بندی، تدوین و بازاریابی فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد ماکو
عنوان طرح: اولویت بندی، تدوین و بازاریابی فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد ماکو
آینده
1400/05/13
1400/05/20
کار فرما
شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو
اهداف طرح
  • شناسایی پتانسیل های سرمایه گذاری و ارزیابی مالی طرح ها و بسته های پیشنهادی سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی
زمانبندی طرح
مطالعات امکان سنجی
فعالیت های اجرایی
  • مطالعات عمومی و شناخت وضع موجود منابع و فعالیت های اقتصادی موجود در منطقه
  •  بررسی بازار محصولات مختلف
  •  تعیین پتانسیل جذب بازار محصولات مختلف
  •  تدوین مطالعات فنی برای سرمایه گذاری در اجرای بسته های پیشنهادی 
  • تدوین مدل مالی طرح برای انجام فراخوان و بازاریابی سرمایه گذاران
موقعیت جغرافیایی
آذربایجان غربی/ منطقه آزاد ماکو (شهرستان های ماکو، پلدشت، شوط)