پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
احداث سد مخزنی کرم‌آباد ...
عنوان طرح : احداث سد مخزنی کرم‌آباد - طرح توسعه منابع آب و خاک حاشیه جنوبی رودخانه ارس در استان آذربایجان غربی مشخصات طرح : بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت‌ حقابه های ایران از مخزن سد ارس و تـوسعـه اراضـی حـاشیـه جنوبی ارس از طریق ذخیره آب مازاد پمپـاژ شده در داخل مخزن سد کرم‌آباد و تامین مصارف کشاورزی 10260 هکتار از اراضی پایاب
در دست اجرا
1393/09/01
1397/09/07
کار فرما
‌ شـرکـت آب منـطـقـه‌ای آذربایجان غربی
اهداف طرح
بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت‌ حقابه های ایران از مخزن سد ارس و تـوسعـه اراضـی حـاشیـه جنوبی ارس از طریق ذخیره آب مازاد پمپـاژ شده در داخل مخزن سد کرم‌آباد و تامین مصارف کشاورزی 10260 هکتار از اراضی پایاب
زمانبندی طرح
مطالعات مرحـله اول و دوم و نظارت بر اجرا (مرحله سوم)

فعالیت های اجرایی

نوع سد: خاکی با هسته رسی (سد مخزنی خارج از بستر)

مشخصات مهندسی: ارتفاع از پی 55.6 متر،  طول تاج 2400 متر،  سرریز لبه پهن با شوت پلکانی ، مخزن سد در تراز نرمال معادل 54 میلیون متر مکعب

حوضه آبریز: حاشیه جنوبی رودخانه ارس و 50 کیلومتری غرب شهر جلفا

میزان آب پمپاژ از رودخانه ارس به مخزن: 5.3 مترمکعب بر ثانیه برای 8 ماه از سال

هزینه اجرا: 1750 میلیارد ریال (سال‌های 1391 لغایت 1397)

موقعیت جغرافیایی
استان آذربایجان غربی، شهرستان ماکو،  بخش پلدشت،  اراضی روستاهای حسن‌کندی و شهرک ارس