جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸
احداث سد مخزنی زولا و ...
عنوان طرح : احداث سد مخزنی زولا و تاسیسات وابسته مشخصات طرح : متوسط آورد سالیانه رودخانه ۱۵۱/۳ میلیون متر مکعب بدنه سد از نوع خاکی با هسته رسی به ارتفاع 87 متر از پی و 56 متر از بستر با طول تاج 323 متر سرریز آزاد با مقطع کنترل اوجی در تکیه گاه راست به عرض 40 متر و به ظرفیت حداکثر 925 متر مکعب در ثانیه سیستم آبگیر شامل سه دریچه راس به ابعاد 3x3 متر و 4 عدد شیر پروانه ای به اقطار 1500، 1400 (دو عدد) و 700 میلیمتر و 3 عدد شیر هاول بانگر به اقطار 1200 (دو عدد) و 600 میلیمتر تخلیه کننده تحتانی شامل یک دریچه سرویس به ابعاد 1/2x1/5 متر و یک دریچه اضطراری به ابعاد 1/2x1/6 متر به ظرفیت کل 50 متر مکعب در ثانیه برج آبگیر بتنی مایل به ابعاد 3x3 متر و شیب 60 % در سه تراز آبگیری مخزن سد به طول حدود6 کیلومتر و حداکثر عرض 1000 متر ، سطح دریاچه در تراز نرمال 303 هکتار تراز نرمال 1510 متر از سطح دریا و حجم مخزن در تراز نرمال 72 میلیون متر مکعب هزینه اجرای طرح 650 میلیارد ریال (سال های 1380 لغایت 1394)
پایان یافته
1398/07/23
1398/07/24
کار فرما
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
اهداف طرح
 • تنظیم آب های رودخانه زولا برای آبیاری قسمتی از دشت سلماس و قره قاغ به میزان ۸۵/۳ میلیون مترمکعب 
 •   تأمین آب شرب و صنعت شهرهای سلماس و تازه شهر به میزان 12 میلیون  مترمکعب
 •   تولید برق به میزان۱/۲ مگاوات
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول و دوم وسوم  (توجیهی،تفصیلی،نظارت عالیه و کارگاهی)

فعالیت های اجرایی
 • متوسط آورد سالیانه رودخانه ۱۵۱/۳ میلیون متر مکعب 
 •  بدنه سد از نوع خاکی با هسته رسی به ارتفاع 87 متر از پی و 56 متر از بستر با طول تاج 323 متر 
 •  سرریز آزاد با مقطع کنترل اوجی در تکیه گاه راست به عرض 40 متر و به ظرفیت حداکثر 925 متر مکعب در ثانیه 
 •  سیستم آبگیر شامل سه دریچه راس به ابعاد 3x3 متر و  4 عدد شیر پروانه ای به اقطار 1500، 1400 (دو عدد) و 700 میلیمتر و 3 عدد شیر هاول بانگر به اقطار 1200 (دو عدد) و 600 میلیمتر 
 •  تخلیه کننده تحتانی شامل یک دریچه سرویس به ابعاد 1/2x1/5 متر و یک دریچه اضطراری به ابعاد 1/2x1/6 متر به ظرفیت کل 50  متر مکعب در ثانیه
 •  برج آبگیر بتنی مایل به ابعاد 3x3 متر و شیب 60 % در سه تراز آبگیری 
 •  مخزن سد به طول حدود6 کیلومتر و حداکثر عرض 1000 متر ، سطح دریاچه در تراز نرمال 303 هکتار 
 • تراز نرمال 1510 متر از سطح دریا و حجم مخزن در تراز نرمال 72 میلیون متر مکعب
 •  هزینه اجرای طرح 650 میلیارد ریال (سال های 1380 لغایت 1394)
موقعیت جغرافیایی
آذربایجان غربی/ سلماس