پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
احداث سد مخزنی زولا و ...
عنوان طرح : احداث سد مخزنی زولا و تاسیسات وابسته. مشخصات طرح : متوسط آورد سالیانه رودخانه ۱۵۱/۳ میلیون متر مکعب بدنه سد از نوع خاکی با هسته رسی به ارتفاع ٨٧ متر از پی و ٥٦ متر از بستر با طول تاج ٣٢٣ متر سرریز آزاد با مقطع کنترل اوجی در تکیه گاه راست به عرض ٤٠ متر و به ظرفیت حداکثر ٩٢٥ متر مکعب در ثانیه سیستم آبگیر شامل سه دریچه راس به ابعاد ٣x٣ متر و ٤ عدد شیر پروانه ای به اقطار ١٥٠٠، ١٤٠٠ (دو عدد) و ٧٠٠ میلیمتر و ٣ عدد شیر هاول بانگر به اقطار ١٢٠٠ (دو عدد) و ٦٠٠ میلیمتر تخلیه کننده تحتانی شامل یک دریچه سرویس به ابعاد ١/٢x١/٥ متر و یک دریچه اضطراری به ابعاد ١/٢x١/٦ متر به ظرفیت کل 50 متر مکعب در ثانیه برج آبگیر بتنی مایل به ابعاد ٣x٣ متر و شیب ٦٠% در سه تراز آبگیری مخزن سد به طول حدود ٦ کیلومتر و حداکثر عرض ١٠٠٠ متر ، سطح دریاچه در تراز نرمال ٣٠٣ هکتار تراز نرمال ١٥١٠ متر از سطح دریا و حجم مخزن در تراز نرمال ٧٢ میلیون متر مکعب هزینه اجرای طرح ٦٥٠ میلیارد ریال (سال های ١٣٨٠ لغایت ١٣٩٤)
پایان یافته
1371/08/01
1399/05/12
کار فرما
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
اهداف طرح
 • تنظیم آب های رودخانه زولا برای آبیاری قسمتی از دشت سلماس و قره قاغ به میزان ۸۵/۳ میلیون مترمکعب 
 •   تأمین آب شرب و صنعت شهرهای سلماس و تازه شهر به میزان  ١٢ میلیون  مترمکعب
 •   تولید برق به میزان۱/۲ مگاوات
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول و دوم وسوم  (توجیهی،تفصیلی،نظارت عالیه و کارگاهی)

فعالیت های اجرایی
 • متوسط آورد سالیانه رودخانه ۱۵۱/۳ میلیون متر مکعب 
 •  بدنه سد از نوع خاکی با هسته رسی به ارتفاع  ٨٧ متر از پی و ٥٦ متر از بستر با طول تاج  ٣٢٣ متر 
 •  سرریز آزاد با مقطع کنترل اوجی در تکیه گاه راست به عرض  ٤٠ متر و به ظرفیت حداکثر  ٩٢٥ متر مکعب در ثانیه 
 •  سیستم آبگیر شامل سه دریچه راس به ابعاد ٣x٣ متر و  ٤ عدد شیر پروانه ای به اقطار ١٥٠٠،  ١٤٠٠ (دو عدد) و  ٧٠٠ میلیمتر و ٣ عدد شیر هاول بانگر به اقطار  ١٢٠٠ (دو عدد) و  ٦٠٠میلیمتر 
 •  تخلیه کننده تحتانی شامل یک دریچه سرویس به ابعاد ١/٢x١/٥ متر و یک دریچه اضطراری به ابعاد ١/٢x١/٦ متر به ظرفیت کل 50  متر مکعب در ثانیه
 •  برج آبگیر بتنی مایل به ابعاد ٣x٣ متر و شیب  ٦٠% در سه تراز آبگیری 
 •  مخزن سد به طول حدود ٦ کیلومتر و حداکثر عرض  ١٠٠٠ متر ، سطح دریاچه در تراز نرمال  ٣٠٣ هکتار 
 • تراز نرمال  ١٥١٠ متر از سطح دریا و حجم مخزن در تراز نرمال  ٧٢ میلیون متر مکعب
 •  هزینه اجرای طرح  ٦٥٠ میلیارد ریال (سال های  ١٣٨٠ لغایت ١٣٩٤)
موقعیت جغرافیایی
آذربایجان غربی/ سلماس