سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳
» بخش های استراتژیک » بخش تونل

بخش تونل

شرکت مهندسین مشاور زیستاب در زمینه فعالیت های مربوط به طراحی و نظارت بر ساخت تونل نیز فعال بوده و در حال حاضر بخش عمده فعالیت خود را در بخش تونل به طراحی و نظارت بر تونل های بلند انتقال آب و تونل های مشترک تاسیسات شهری معطوف نموده است. این شرکت افتخار دارد که به عنوان مشاور پیمانکار پروژه تونل بلند انتقال آب کرمان با طول ۳۸ کیلومتر بعنوان طولانی ترین تونل انتقال آب کشور و همچنین در پروژه تونل انتقال آب از سد گلورد بطول ۵.۷ کیلومتر ایفای نقش می نمایید. همچنین این شرکت کنترل طراحی، نظارت عالیه و کارگاهی تونل بلند انتقال آب مازاد رودخانه گلاس به دریاچه ارومیه، به عنوان بزرگترین تونل حجمی انتقال آب بطول ۳۵.۶ کیلومتر با حجم انتقال آب حدود ۵۲ متر مکعب بر ثانیه را به عهده دارد. می توان اذعان داشت که با حضور این پروژه ها نام مهندسین مشاور زیستاب به عنوان پیشگامی در صنعت تونل های بلند آبرسانی در کشور مطرح گردیده است.
این شرکت در بحث تونل های مشترک تاسیسات شهری، در میان معدود شرکت های توانا و با سابقه در این زمینه محسوب می گردد که سابقه اتمام طرح جامع شبکه تونل های مشترک تاسیسات شهر تهران و شبکه تونل های مشترک شهرک خاوران تبریز را در کارنامه خود دارد. از جمله طرح های در دست مطالعه در بخش تونل مشترک تاسیسات شهری می توان به شبکه   تونل های مشترک شهر شیراز، تونل مشترک تاسیسات شهری پروژه بعثت- رجایی و تونل مشترک تاسیسات شهرک مرواریدشهر اشاره نمود.
بخش تونل