پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
» طرح ها و پروژه ها » طرح های برگزیده شبکه آبیاری و زهکشی

طرح های بخش شبکه آبیاری و زهکشی

عنوان طرح: طرح و توسعه منابع آب و خاک اراضی حاشیه جنوبی رودخانه ارس با استفاده از آب رودخانه ارس (شبکه اصلی کرم آباد). [ ادامه... ]
عنوان طرح: استقرار و نظارت بر نظام بهره برداری آب و کشاورزی پروژه های کرم آباد ٥،٤،٣،٢ ( شبکه فرعی طرح کرم آباد). [ ادامه... ]
عنوان طرح: شبکه آیدوغموش (واحدهای اکرم آباد، داشکسن، آچاچی). [ ادامه... ]
عنوان طرح: طرح جامع مطالعات یکپارچه منابع و مصرف آب(IWRM) در حوضه آبریز در استان آذربایجان غربی. [ ادامه... ]
عنوان طرح: مجتمع پرورشی ماهی سرد آبی چم چیت [ ادامه... ]