جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
» طرح ها و پروژه ها » طرح های برگزیده شبکه آبیاری و زهکشی

طرح های بخش شبکه آبیاری و زهکشی

عنوان طرح: طرح و توسعه منابع آب و خاک اراضی حاشیه جنوبی رودخانه ارس با استفاده از آب رودخانه ارس (شبکه اصلی کرم آباد). [ ادامه... ]
عنوان طرح: استقرار و نظارت بر نظام بهره برداری آب و کشاورزی پروژه های کرم آباد ٥،٤،٣،٢ ( شبکه فرعی طرح کرم آباد). [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات مرحله اول و دوم احیاء و توسعه اراضی کشاورزی بارده. [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات مرحله اول و دوم طرح سد مخزنی گرگک و شبکه آبیاری و زهکشی پایین دست. [ ادامه... ]
عنوان طرح: شبکه آیدوغموش (واحدهای اکرم آباد، داشکسن، آچاچی). [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات بازنگری ایستگاه پمپاژ شیبلو، شبکه و خط انتقال- طرح توسعه بهره برداری ارس. [ ادامه... ]
عنوان طرح: طرح احیا اراضی ملی واقع در منطقه مشهور به دشت زیدون. [ ادامه... ]
عنوان طرح: طرح جامع مطالعات یکپارچه منابع و مصرف آب(IWRM) در حوضه آبریز در استان آذربایجان غربی. [ ادامه... ]
عنوان طرح: انجام مطالعات بازنگری و تفصیلی مرحله اول طرح شبکه آبیاری و زهکشی اراضی جنوبی زاینده رود. [ ادامه... ]
عنوان طرح: مجتمع پرورشی ماهی سرد آبی چم چیت [ ادامه... ]
عنوان طرح: انجام خدمات مشاوره تامین مالی شبکه آیدوغموش با روش فاینانس داخلی (موضوع ماده 56 قانون الحاق). [ ادامه... ]