سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳
» درباره ما » زمینه های فعالیت

زمینه های فعالیت شرکت

 • سدهای بتنی، خاکی و سنگریزه­ ای
 • نیروگاه های برقآبی
 • تونل های بلند انتقال آب              
 • تونل های تأسیسات شهری
 • شبکه های آبیاری و زهکشی ثقلی و تحت فشار
 • تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 • شبکه های توزیع آب
 • شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی
 • شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب
 • خطوط انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ
 • مطالعات زیست محیطی طرح ها
 • تأسیسات تغذیه مصنوعی
 • مطالعات اجتماعی و نظام های بهره برداری و مشارکت مردمی طرح ها
 • مطالعات علاج بخشی طرح های موجود
 • مطالعه و نظارت بر بهره برداری منابع آب حوضه های آبریز و تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آب
 • بهره برداری ، نگهداری وکنترل ایمنی سدها
 • بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
 • بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب (شامل تولید، انتقال و توزیع آب شرب-تصفیه خانه آب شرب-تصفیه خانه فاضلاب)
 • مدیریت بر طرح های کلان آب و فاضلاب
 • حضور و مشارکت در پروژه های طرح و ساخت
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • مطالعات جامع منابع آب با رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب و فاضلاب
 • تأسیسات کنترل سیلاب
 • حضور و مشارکت در طرح های BOT وBOO و سرمایه گذاری (PPP)
 • تاسیسات آب شیرین کن
 • پتانسیل یابی طرح های سرمایه گذاری بخش آب و فاضلاب
 • مستندسازی و مدیریت دانش طرح های بخش آب و فاضلاب