جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
» طرح ها و پروژه ها » طرح های برگزیده سد و نیروگاه

عنوان طرح : احداث سد مخزنی زولا و تاسیسات وابسته. [ ادامه... ]
عنوان طرح: احداث سد مخزنی کرم آباد (طرح توسعه منابع آب و خاک حاشیه جنوبی رودخانه ارس در استان آذربایجان غربی ) [ ادامه... ]
عنوان طرح: طرح مطالعات آسیب شناسی سدهای مخزنی استان خوزستان (کرخه، کارون، مسجد سلیمان، جره، شهید عباسپور، کارون ٣ و دز) [ ادامه... ]
عنوان طرح: طرح مطالعات افزایش تراز بهره برداری سد شهید عباسپور [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات توجیهی سد هرجاب [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات امکان سنجی، مرحله اول و مرحله دوم طراحی سد شه ده له [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات امکان سنجی، مرحله اول و مرحله دوم طراحی سد غازان ( قلا چوغه) [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات پتانسیل یابی نیروگاه برقابی بر روی رودخانه هراز و شاخه نور (بلده) [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات مرحله اول استفاده از آب های نامتعارف در محدوده طرح زهکشی اراضی ٢٨٠ هزار هکتاری [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در منطقه ١ شهرداری تهران [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در منطقه ١٤ شهرداری تهران [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در منطقه ١١ شهرداری تهران [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات طراحی تفصیلی آب های سطحی در مناطق ٧، ٨ و ١٣ شهرداری تهران [ ادامه... ]
عنوان طرح: انجام مطالعات تکمیلی آبرسانی به شهرستان خوی [ ادامه... ]
عنوان طرح: انجام بازنگری مطالعات سد بیگ کندی [ ادامه... ]