جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
» درباره ما » اهداف و مأموریت ها

اهداف و مأموریت ها

اهداف و مأموریتها  

شرکت مهندسین مشاور زیستاب، پیشگام بهبود ارائه خدمات مشاوره مهندسی آب، با هدف ارتقای روز افزون کیفیت خدمات، مصمم به استقرار سیستم مدیریت کیفیت منطبق با استاندارد ISO9001:2015 و بهبود مستمر در کلیه فعالیت ها بر مبنای اصول ذیل می باشد:

  • زمان ارائه خدمات: انجام به موقع خدمات مطابق با الزامات کارفرمایان
  • یادگیری و انگیزش کارکنان: انگیزش کارکنان از طریق ترویج کار گروهی، آموزش و ایجاد محیط کاری صمیمی.
  • ساماندهی و ارتقای تخصص فنی: ایجاد قابلیت های فنی برتر و ارتقای دانش فنی و تخصصی در تمام سطوح
  • تمرکز بر مشتری: تمرکز بر الزامات و خواسته های کارفرمایان و بهبود مستمر کیفیت خدمات به منظور دستیابی به بالاترین اثربخشی در زمینه کیفیت خدمات ارائه شده

مدیریت شرکت ضمن اعلام تعهد و پایبندی خود به اصول سیستم مدیریت کیفیت، از کلیه کارکنان میخواهد در گام نخست با اجرای صحیح روش ها و دستورالعمل های تدوین شده و در گام بعدی با مشارکت در بهبود مستمر کلیه فعالیت ها، تعهد خود را به ارتقاء کیفیت و پیشرفت جمعی نشان دهند.