پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
» طرح ها و پروژه ها » طرح های برگزیده مدیریت طرح

طرح های بخش مدیریت طرح

عنوان طرح: مدیریت طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی استان ایلام. [ ادامه... ]
عنوان طرح: مدیریت طرح توسعه شبکه آبیاری و زهکشی حوضه کارون ، دز و کرخه از اراضی ٥٥٠ هزار هکتاری استان های خوزستان و ایلام [ ادامه... ]