جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
» تحقیقات و آموزش

تحقیقات و آموزش

 دوره‌های آموزشی:
 • دوره آموزشی "مدیریت ریسک در پروژه ها" برگزار شده در سال 1397.
 • دوره آموزشی "شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره" برگزار شده در سال 1397.
 • دوره آموزشی "مدیریت دانش" برگزار شده در سال 1396.
 • دوره آموزشی "آشنایی با ارتباطات انسانی" برگزار شده در سال 1396.
 • دوره آموزشی "آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK" برگزار شده در سال 1396.
 • دوره آموزشی "آموزش مهندسی ارزش سطح دو (آموزش داخلی)" برگزار شده در سال 1396.
 • دوره آموزشی "آموزش مهندسی ارزش سطح یک (آموزش داخلی)" برگزار شده در سال 1395.
 • دوره آموزشی "آموزش داخلی GIS" برگزار شده در سال 1393.
 • دوره آموزشی "نرم افزار اکسل" برگزار شده در سال 1392.
 • دوره آموزشی "بازدید آموزشی از سد مخزنی بیجار" برگزار شده در سال 1392.

کتب منتشر شده:

 • کتاب " روش‌های صرفه‌جویی هزینه در سدها: بولتن 144 کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ ICOLD"، کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگICOLD، انتشارات کمیته ‌ملی ‌سدهای ‌بزرگ‌ ایران وزارت‌ نیرو، 216 صفحه، 1396. (ترجمه)
 • کتاب "مهندسی منابع آب"، لاری دبلیو میز، انتشارات رشد آموزش، 999 صفحه، 1390. (ترجمه)

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها و همایش‌های ملی و بین‌المللی:

 • مقاله "ارزیابی اثرات تغییراقلیم بر قابلیت اطمینان شبکههای جمع آوری آبهای سطحی(مطالعه موردی: منطقه 11 شهرداری تهران)". عباس روزبهانی، پریچهره بهزادی، علیرضا مساح بوانی. ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب، وزارت نیرو، مرداد 1397.
 • مقاله "شبیه سازی عملکرد سیستمهای جمعآوری آبهای سطحی با رویکرد تحلیل حساسیت مدلهای هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: منطقه 14 شهر تهران)". عباس روزبهانی، رضا اسماعیلی. نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت 1395.
 • مقاله "برنامه ریزی طرح های توسعه منابع آب و خاک با رویکرد مهندسی ارزش(مطالعه موردی: رودخانه گرگک در استان چهار محال و بختیاری)" عباس روزبهانی، ولی ا... ذوقی. دومین همایش ملی بحران آب، دانشگاه شهرکرد، شهریور 1393.
 • مقاله "مدلسازی اثرات طرح های توسعه آب سطحی بر منابع آب زیرزمینی با رویکرد بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی(مطالعه موردی: دشت گرگک)"، عباس روزبهانی، مهدی ریاحی پور، ناهید معمارزاده. پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران، دانشگاه شهید بهشتی، بهمن 1392.
 • مقاله "بکارگیری سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری جهت مدیریت و بهسازی زیر ساخت ها (مطالعه موردی: تونل مشترک تاسیسات شهری)". عباس روزبهانی ، علی ابراهیمیان. مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها ، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، آبان  1388.
 • مقاله "Multi objective management of river basins with application of fuzzy compromise programming method". عباس روزبهانی، سجاد برشنده، مهرداد حاج زوار. سمپوزیوم بین المللی سد و توسعه منابع پایدار آب، ویتنام، 1388.
 • مقاله "برنامه ریزی تلفیقی دراز مدت و کوتاه مدت منابع آب سدهای مخزنی با در نظر گرفتن شرایط خشکسالی(مطالعه موردی: سد دره باد گرگک)". دکتر عباس روزبهانی. همایش خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری و راههای مقابله با آن، دانشگاه شهرکرد، آبان 87.
 • مقاله "ارزیابی ایمنی و عملکرد 7 سد مخزنی استان خوزستان (سدهای مخزنی کرخه ، مسجد سلیمان، مارون، جره، شهید عباسپور، دز و کارون3)". رضا اسماعیلی، سید مهدی حسینی طهرانی، یعقوب عرب. پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران (DATEX 2018 )، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مهر 1397.
 • مقاله "Performance and safety assessment of seven storage dams in khuzestan provin, Iran". رضا اسماعیلی، سید مهدی حسینی طهرانی، مرتضی رعیتی، یعقوب عرب. چهارمین کنفرانس بین المللی ( LTBD 2017 )، مرکز همایش های بین  المللی صدا و سیما، مهر 1396.
 • مقاله "متدولوژی پرداخت صورت وضعیت توأم با جریمه و پاداش". مهندسین داوودی، فرزبود. دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی، 1395.
تحقیقات و آموزش