سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳
» طرح ها و پروژه ها » طرح های برگزیده تونل

عنوان طرح: تونل انتقال آب مازاد رودخانه گلاس به حوضه آبریز دریاچه ارومیه [ ادامه... ]
عنوان طرح: طرح و ساخت تونل انتقال آب از سد صفا به شهر کرمان. [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات طرح جامع شبکه تونل های مشترک تاسیسات شهری تهران-حوزه غرب. [ ادامه... ]
عنوان طرح: طرح مطالعات تونل مشترک تاسیسات شهری مروارید شهر تهران. [ ادامه... ]
عنوان طرح: طراحی و مطالعات تونل مشترک تاسیسات شهری خاوران. [ ادامه... ]