چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
خطوط انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ طرح کرم آباد
تأمین و انتقال آب مورد نیاز کشاورزی از دریاچه سد ارس به اراضی پایاب سد کرم آباد به مساحت تقریبی 22000 هکتار
آینده
1389/02/01
1398/03/01
کار فرما

شرکت‭ ‬آب‭ ‬منطقه‭ ‬ای‭ ‬آذربایجان‭ ‬غربی

اهداف طرح

تأمین‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬آب‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬دریاچه‭ ‬سد‭ ‬ارس‭ ‬به‭ ‬اراضی‭ ‬پایاب‭ ‬سد‭ ‬کرم‭ ‬آباد‭ ‬به‭ ‬مساحت‭ ‬تقریبی‭  ‬‭ ‬22000‭ ‬هکتار

زمانبندی طرح

مطالعات‭ ‬مرحله‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬عالیه‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬کارگاهی

فعالیت های اجرایی

ظرفیت‭ ‬آبگیری‭ ‬و‭ ‬پمپاژ‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬اصلی‭: ‬5/5‭ ‬مترمکعب‭ ‬در‭ ‬ثانیه‭ ‬

مشخصات‭ ‬ایستگاه‭ ‬های‭ ‬پمپاژ‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬اصلی‭: ‬سه‭ ‬ایستگاه‭ ‬پمپاژ‭ ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬25‭- ‬130‭ - ‬130‭ ‬متر‭ ‬

مشخصات‭ ‬خط‭ ‬انتـقال‭ ‬اصلی‭: ‬لوله‭ ‬فولادی‭ ‬بـه‭ ‬طـول‭ ‬21‭ ‬کیلومتر،‭ ‬قطر‭ ‬2000‭ ‬میلیمتر،‭ ‬فشار‭ ‬کار‭ ‬16‭ ‬بار،‭ ‬بصورت‭ ‬روکار‭ ‬

مشخصات‭ ‬ایستگاه‭ ‬های‭ ‬پمپاژ‭ ‬فرعی‭:‬

ایستگاه‭ ‬پمپاژ‭ ‬4‭: ‬ظرفیت‭ ‬4/7‭ ‬مترمکعب‭ ‬در‭ ‬ثانیه‭ ‬و‭ ‬ارتفاع‭ ‬135‭ ‬متر

ایستگاه‭ ‬پمپاژ‭ ‬5‭: ‬ظرفیت‭ ‬1/6‭ ‬مترمکعب‭ ‬در‭ ‬ثانیه‭ ‬و‭ ‬ارتفاع‭ ‬155‭ ‬متر

ایستگاه‭ ‬پمپاژ‭ ‬6‭: ‬ظرفیت‭ ‬0/1‭ ‬مترمکعب‭ ‬در‭ ‬ثانیه‭ ‬و‭ ‬ارتفاع‭ ‬140‭ ‬متر

ایستگاه‭ ‬پمپاژ‭ ‬7‭: ‬ظرفیت‭ ‬1/1‭ ‬مترمکعب‭ ‬در‭ ‬ثانیه‭ ‬و‭ ‬ارتفاع‭ ‬150‭ ‬متر

ایستگاه‭ ‬پمپاژ‭ ‬8‭: ‬ظرفیت‭ ‬0/5‭ ‬مترمکعب‭ ‬در‭ ‬ثانیه‭ ‬و‭ ‬ارتفاع‭ ‬160‭ ‬متر

موقعیت جغرافیایی

استان‭ ‬آذربایجان‭ ‬غربی،‭ ‬شهرستان‭ ‬ماکو،‭ ‬بخش‭ ‬پلدشت