چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
مدیریت طرح توسعه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی حوزه کارون ...
عنوان طرح: مدیریت طرح توسعه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی حوزه کارون ، دز و کرخه ایلام از اراضی 550 هزار هکتاری استان های خوزستان و ایلام مشخصات طرح: ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت در مناطق محروم کشور؛ هندسی سازی اراضی کشاورزی؛ افزایش تولید ناخالص ملی و بی نیازی از واردات و در مراحل بعد صادرات محصولات؛ مدیریت صحیح آب و منابع زیر زمینی؛ برنامه ریزی، کنترل و مدیریت تولیدات کشاورزی؛ رونق صنایع وابسته؛ ایجاد هسته جمعیتی در محدوده طرح بیابان زدایی و تثبیت خاک و غیره.
آینده
1393/08/01
1397/09/07
کار فرما
موسسه جهاد نصر
اهداف طرح
       -   ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت در مناطق محروم کشور

-   هندسی سازی اراضی کشاورزی

-   افزایش تولید ناخالص ملی و بی نیازی از واردات و در مراحل بعد صادرات محصولات

-   مدیریت صحیح آب و منابع زیر زمینی

-   برنامه ریزی، کنترل و مدیریت تولیدات کشاورزی

-   رونق صنایع وابسته

-   ایجاد هسته جمعیتی در محدوده طرح

بیابان زدایی و تثبیت خاک و غیره

فعالیت های اجرایی

شامل پروژه‌هایی در نواحی فکه، دشت عباس، هلیلان، کنجانچم و عین خوش در استان ایلام و پروژه هایی در نواحی آبادان و خرمشهر، شمال شهر اهواز و اراضی رودخانه های کارون و دز در استان خوزستان، در مجموع به مساحت بیش از 120 هزار هکتار

موقعیت جغرافیایی
استان های خوزستان و ایلام