جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
انجام مطالعات تکمیلی آبرسانی به شهرستان خوی
عنوان طرح: انجام مطالعات تکمیلی آبرسانی به شهرستان خوی
در دست اجرا
1399/11/08
1400/05/20
کار فرما
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
اهداف طرح
  • مطالعات احداث سد مخزنی  بر روی رودخانه های قطور و الند برای ذخیره و تنظیم آب موردنیاز
  • تامین کمبود آب شرب شهرستان خوی در افق طرح از منابع آب سطحی و زیر سطحی
زمانبندی طرح

 مطالعات مرحله اول

فعالیت های اجرایی
  • مطالعات سد مخزنی و تاسیسات وابسته و تنظیم آب رودخانه های  قطور و الند
  • مطالعات آبگیر و تاسیسات مربوطه جهت برداشت آب از سد
  • مطالعات خط انتقال از محل تامین تا شهرستان خوی
  • مطالعات چاه فلمن جهت تامین آب در کوتاه مدت  از منابع آب زیر سطحی
موقعیت جغرافیایی
آذربایجان غربی/ خوی