پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
انجام مطالعات تکمیلی آبرسانی به شهرستان خوی
عنوان طرح: انجام مطالعات تکمیلی آبرسانی به شهرستان خوی مشخصات طرح: مطالعات سد مخزنی و تاسیسات وابسته و تنظیم آب رودخانه های قطور و الند مطالعات آبگیر و تاسیسات مربوطه جهت برداشت آب از سد مطالعات خط انتقال از محل تامین تا شهرستان خوی مطالعات چاه فلمن جهت تامین آب در کوتاه مدت از منابع آب زیر سطحی
در دست اجرا
1399/11/08
1399/12/09
کار فرما
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
اهداف طرح
  • مطالعات احداث سد مخزنی  بر روی رودخانه های قطور و الند برای ذخیره و تنظیم آب موردنیاز
  • تامین کمبود آب شرب شهرستان خوی در افق طرح از منابع آب سطحی و زیر سطحی
زمانبندی طرح

 مطالعات مرحله اول

فعالیت های اجرایی
  • مطالعات سد مخزنی و تاسیسات وابسته و تنظیم آب رودخانه های  قطور و الند
  • مطالعات آبگیر و تاسیسات مربوطه جهت برداشت آب از سد
  • مطالعات خط انتقال از محل تامین تا شهرستان خوی
  • مطالعات چاه فلمن جهت تامین آب در کوتاه مدت  از منابع آب زیر سطحی
موقعیت جغرافیایی
آذربایجان غربی/ خوی